Giáo trình PLC


Trong công nghiệp yêu cầu tự động hoá ngày càng tăng, đòi hỏi kỹ thuật điều khiển phải đáp ứng được những yêu cầu đó. Để giải quyết được nhiệm vụ điều khiển có thể thực hiện bằng phương pháp điều khiển Rơle, khởi động từ ... hoặc thực hiện bằng chương trình nhớ

  • 2016-10-15
  • 628
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Giáo trình PLC
Được đăng bởi Admin | Đăng ngày 2016-10-15
  • 629
  • 0