Đo lường điện tử


Giáo trình “Đo lường điện tử” nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý; phương pháp và kỹ thuật xây dựng một hệ đo từ đơn giản đến phức tạp; xử lý kết quả đo lường; khảo sát và thiết kế các mạch đo điện, điện tử để đo các đại lượng điện; Các thiết bị quan sát và ghi dạng tín hiệu

  • 2016-10-14
  • 1402
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Đo lường điện tử
Được đăng bởi Admin | Đăng ngày 2016-10-14
  • 1403
  • 0