Điện tàu thủy- điện tụ động CN.


Trình bày những cơ sở lý thuyết các khí cụ điện, giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, những đặc tính cơ bản của các khí cụ điện thông dụng đã và đang được sử dụng trong các hệ thống điện tàu thủy nói riêng và trong công nghiệp nói chung

  • 2016-07-13
  • 301
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Điện tàu thủy- điện tụ động CN.
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-13
  • 302
  • 0