Tài liệu đồ họa máy tính 3


Cuốn tài liệu giảng dạy này, tôi muốn mang lại cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về đồ hoạ máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, ký tự..... Tiếp đến các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ hoạ trong không gian 2D và 3D.... Chúng ta lần lượt làm quen với thế giới màu sắc thông qua các hệ màu: RGB, CMYK, HSV.... Phức tạp hơn nữa là các phép chiếu, các phương pháp xây dựng đường cong và mặt cong cho đối tượng. Tài liệu gồm bảy chương, trong đó chươn

  • 2016-07-11
  • 445
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Tài liệu đồ họa máy tính 3
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-11
  • 446
  • 0