Tài liệu đồ họa máy tính


Cuốn sách này được biên soạn dựa trên đề cương môn Đồ họa máy tính thuộc chương trình đào tạo tin học bậc cử nhân và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba chiều nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc bao gồm các khái niệm cơ bản nhất, các thuật toán cơ sở của đồ họa máy tính, … giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng đồ họa

  • 2016-07-11
  • 365
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Tài liệu đồ họa máy tính
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-11
  • 366
  • 0