Kỹ Thuật Đồ Hoạ


Cuốn sach này hướng dẫn cơ bản về kỹ thuật đồ họa(thuật toán vẽ, tô màu, kỹ thuật đồ họa hai chiều ....)

  • 2016-07-02
  • 433
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Kỹ Thuật Đồ Hoạ
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-02
  • 434
  • 0