Tự Học excel 2010 P1


excel 2010 Excel là gì: Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạyr chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện: Tính toán đại số, phân tích dữ liệu Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau Vẽ đồ thị và các sơ đồ Tự động hóa các công việc bằng các macro Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán khác nhau.

  • 2016-06-09
  • 381
  • 8
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Tự Học excel 2010 P1
Được đăng bởi H-Top | Đăng ngày 2016-06-09
  • 382
  • 8