Cạo và Mài


Do nhu cầu cải tiến và chế tạo trang thiết bị mới nên chúng ta cần phải đi sâu và lĩnh vực cắt gọt kim loại để tạo ra những sản phẩm cần thiết trong quá trình thay thế sửa chữa trang thiết bị và chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay...

  • 2016-05-25
  • 327
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Cạo và Mài
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-05-25
  • 328
  • 0