Thiết bị may công nghiệp và bảo trì


Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cao đẳng và đại học, làm tài liệu tham khảo cho cán bộ ngành may và những người quan tâm đến lĩnh vực này.

  • 2016-05-25
  • 355
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Thiết bị may công nghiệp và bảo trì
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-05-25
  • 356
  • 0