Điện tử căn bản


Cơ bản: Nguồn một chiều – DC Để hiểu về bản chất dòng điện ta biết rằng ( kiến thức PTTH ) tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất được cấu tạo bởi hai phần là một hạt nhân ở giữa các hạt mạng điện tích dương dọi là proton.

  • 2016-05-25
  • 300
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Điện tử căn bản
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-05-25
  • 301
  • 0