Sửa chữa máy tính


Cuốn sách hướng dẫn cơ bản về các điều kiện để cần chuẩn bị để sửa chữa 1 chiếc máy tính.Cuốn sách con nêu ra 1 số bệnh thường gặp và cách để khắc phục.
  • 2016-07-13
  • 415
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Sửa chữa máy tính
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-13
  • 416
  • 0