Công Nghệ May 2


Với những ai bắt đầu học cắt may cũng đều biết đến Giáo trình công nghệ may của Nguyễn Tiến Dũng - ThS Lê Thị Mai Hoa. Cuốn sách tổng hợp đầy đủ nhất về kiến thức học cắt may cơ bản. Cuốn sách được nhiều trường đào tạo trong hệ Đại Học, Cao Đẳng, Trung học chuyên nghiệp sử dụng làm giáo trình đào tạo dạy cắt may
  • 2016-07-11
  • 399
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Công Nghệ May 2
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-11
  • 400
  • 0