Kỹ thuật may căn bản 1


Với những bạn muốn học cắt may thì cuốn sách dạy kỹ thuật may căn bản này không thể thiếu. Chuyên mục học cắt may online của Trung tâm dạy cắt may Rich-Fashion muốn chia sẻ cho các bạn yêu thích nghề may có thể download về tự học cắt may tại nhà
  • 2016-07-11
  • 377
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Kỹ thuật may căn bản 1
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-11
  • 378
  • 0