Diesel tàu thủy


Để nghiên cứu kết cấu và tính toán độ bền các chi tiết chủ yếu của động cơ diesel cần phải nắm vững qui luật chuyển động, tình trạng chịu lực của các chi tiết chủ yếu của nhóm piston, cơ cấu biên khuỷu...
  • 2016-07-02
  • 285
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Diesel tàu thủy
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-02
  • 286
  • 0