ĐĂNG KÝ

Mã sinh viên
Tên đăng nhập
Email
Mật khẩu
Nhắc lại mật khẩu

Bạn cần đọc và chấp nhận đồng ý theo Điều Khoản Đăng Ký khi đăng ký

1. Bạn phải là sinh viên của trường Cao đẳng số 20 - Bộ Quốc Phòng

2. Khi đăng ký nhập học tại nhà trường, bạn được phòng đào tạo cấp cho một mã sinh viên. Khi đăng ký bạn phải xác nhận mã sinh viên của mình

3. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa khi đăng nhập sai nhiều lần

Tôi đồng ý với các điều khoản trên