1. Tôi phải làm gì nếu bị mất hay quên mật khẩu?

Trả lời

Bạn vui lòng liên hệ với thư viện trường để được cấp lại mật khẩu mới.

2. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?

Trả lời

Bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên thư viện số của trường mình

- Bước 2: Chọn mục "Thiết lập tài khoản"

- Bước 3: Chọn menu "Đổi Mật Khẩu"

- Bước 4: Nhập mật khẩu mới

3. Làm thế nào để upload tài liệu lên thư viện số?

Trả lời

Để upload tài liệu lên thư viện số của trường, trước tiên bạn phải có tài khoản do trường cấp. Bạn dùng tài khoản đăng nhập vào thư viện số rồi tiến hành theo hướng dẫn.

4. Tôi chưa có tài khoản đăng nhập, vậy phải liên lạc với bộ phận nào để được cấp tài khoản đăng nhập?

Trả lời

Tài khoản đăng nhập là tài khoản của nhà trường cấp, bạn phải liên hệ với phòng Đào Tạo nhà trường để được cấp MSSV. Sau khi có account bạn liên lạc với thư viện nhà trường để được hỗ trợ sử dụng.

5. Tôi muốn download tài liệu về máy tính để sử dụng, tôi phải làm cách nào?

Trả lời

Xin hướng dẫn cách download tài liệu tại thư viện số.

Để download được tài liệu, điều kiện đầu tiên là bạn phải có tài khoản do trường cấp. Mặc định tài khoản là MSSV của bạn. Nếu bạn đã có tài khoản thì thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập

- Bước 2: Chọn tài liệu mà bạn muốn download

- Bước 3: Click vào “Download”

- Bước 4: Nhập captcha.

- Bước 5: Click vào link download để download tài liệu về.

6. Tôi là sinh viên của trường, tôi muốn download tài liệu về sử dụng có được không?

Trả lời

Bạn là sinh viên của trường thì bạn được quyền download tài liệu không hạn chế tại thư viện số của trường.